07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Hopptornsbassäng Bana 1
Hopptornsbassäng Bana 2
Hopptornsbassäng Bana 3
Hopptornsbassäng Bana 4
Hopptornsbassäng Bana 5
Hopptornsbassäng Bana 6
Hopptornsbassäng Bana 7
Motionsbassäng Bana 1
Motionsbassäng Bana 2
Motionsbassäng Bana 3
Motionsbassäng Bana 4
Undervisningsbassäng