{{::tr.Cart}}
{{::tr.NumberOfArticles}} {{booking.Count}} st
{{::tr.Sum}} {{booking.AmountToPayWeb | currency}}

{{::tr.MyPages || 'Mina sidor'}}

{{::tr.Hello || 'Hej'}} {{greeting_name}}!

{{::tr.assn || 'Förening'}}: {{profile.foreningsnamn}}
{{::tr.Role || 'Roll'}}: {{profile.LoggedInContactPerson.RoleName}}
{{::tr.YourPermissions || 'Dina rättigheter'}}: {{profile.LoggedInContactPerson.Roles}}

{{::tr.AccountIsLocked || 'Kontot är låst'}}

{{profile.BlockedReason}}
{{::tr.NotLoggedIn || 'Ej inloggad'}}
{{::tr.Login || 'Logga in'}}

{{::tr.MyProfile || 'Min profil'}}

{{::tr.ChangePassword || 'Ändra lösenord'}}

{{::tr.Tickets || 'Biljetter'}}

{{::tr.Passbookings || 'Passbokningar'}}

{{::tr.assn || 'Förening'}}

{{::tr.Bookings || 'Bokningar'}}

{{::tr.Grants || 'Bidrag'}}

{{::tr.GroupsAndMembers || 'Grupper och deltagare'}}

{{::tr.Presence || 'Närvaro'}}

Min profil


{{::tr.ChangePassword || 'Ändra lösenord'}}{{::tr.Tickets || 'Biljetter'}}
{{::tr.YouhaveNoTickets || 'Du har inga biljetter'}}.
Sidan {{vm.pager.currentPage}}/{{vm.pager.numPages}}
{{::tr.BookingNr || 'Bokningsnr'}} {{::tr.NumTickets || 'Antal biljetter'}} {{::tr.Sum || 'Summa'}} {{::tr.BuyDate || 'Köpdatum'}}
{{item.BookingNumber}}
{{item.Count}} {{item.Sum}} {{item.Created | date : 'yyyy-MM-dd HH:mm'}}
{{::tr.Passbookings || 'Passbokningar'}}
{{::tr.YouHaveNoPassbookings || 'Du har inga passbokningar'}}
{{::tr.PageNumber || 'Sidan'}} {{vm.pager.currentPage}}/{{vm.pager.numPages}}
{{::tr.Activity || 'Aktivitet'}} {{::tr.StartTime || 'Starttid'}} {{::tr.Consumed || 'Förbrukad'}}
{{item.activity}}
{{item.starttime | date : 'y-MM-dd HH:mm'}} {{item.used}}
{{::tr.AssnInfo || 'Föreningsinformation'}}
{{::tr.AssnName || 'Föreningsnamn'}}: {{profile.foreningsnamn}}
{{::tr.orgnr || 'Org.nr'}}: {{profile.orgnr}}
{{::tr.Email || 'Epost'}}: {{profile.Email}}
{{::tr.VisitAddress || 'Besöksadress'}}: {{profile.Address2}}
{{::tr.Zipcode || 'Postnummer'}}: {{profile.ZipCode}}
{{::tr.PhoneSlashMobile || 'Telefon/Mobil'}}: {{profile.TelefonMobil}}
{{::tr.City || 'Ort'}}: {{profile.City}}
{{::tr.Founded || 'Grundad'}}: {{profile.YearFounded}}
{{::tr.PaymenInfo || 'Utbetalningsinformation'}}
{{::tr.Plusgiro || 'Plusgiro'}}: {{profile.Plusgiro}}
{{::tr.Bankgiro || 'Bankgiro'}}: {{profile.Bankgiro}}
{{::tr.Bankkonto || 'Bankkonto'}}: {{profile.Bankkonto}}
{{::tr.MembersPerLastDecember || 'Medlemmar per 31/12'}}
  {{year.year}}
{{count.CountType}} {{count.Amount}}
{{::tr.ShowEarlierYear || 'Visa tidigare år'}} {{::tr.HideEarlierYear || 'Dölj tidigare år'}} {{::tr.NoMembersRegistered || 'Inga medlemmar inlagda'}}
{{::tr.PublicBookings || 'Publika bokningar'}}
{{::tr.ShowAssociationNamesInPage || 'Visa föreningsnamnet i kalenderhändelser i sidan'}} {{::tr.ObjectBooking || 'Objektsbokning'}}
{{::tr.Documents || 'Dokument'}}
{{::doc.filename}}
{{::tr.ContactPersons || 'Kontaktpersoner'}}
{{c.cp.ContactName}}
{{c.cp.ContactEmail}}
{{c.cp.Comment}}
{{::tr.NoContactsAdded || 'Inga kontaktpersoner inlagda'}}
Bokningar
{{::tr.CreateBooking || 'Skapa bokning'}}

{{bi.StartTime | date : 'y-MM-dd'}}
{{bi.StartTime | date : 'HH:mm'}}-{{bi.EndTime | date : 'HH:mm'}}
{{bi.SectionName}}
Inga sökträffar
{{::tr.GrantsToApplyFor || 'Bidrag som finns att söka'}}
{{grant.Name}}
{{::tr.NoGrantsAvailableNow || 'Det finns inga bidrag att söka för närvarande'}}.
{{::tr.UpcomingGrantsToApplyFor || 'Kommande bidrag att söka'}}
{{grant.Name}}
{{::tr.NoUpcomingGrants || 'Det finns inga kommande bidrag'}}.
{{::tr.YourContractGrants || 'Dina avtalsbidrag'}} ({{contract_grants_filter == null ? 'alla' : 'urval'}})

{{::tr.ApplicationYear || 'År'}}:
{{::tr.ApplicationGrant || 'Bidrag'}}:

{{::tr.ApplicationDate || 'Datum'}} {{::tr.ApplicationGrant || 'Bidrag'}} {{::tr.ApplicationStatus || 'Status'}}
{{::grant.Created | date : 'y-MM-dd HH:mm'}}
{{::tr.ApplicationNr || 'nr'}}: {{::grant.DiaryNumber}}
{{::grant.Name}} , {{::tr.ShouldBeenFollowedUp || 'skulle redovisats'}} {{grant.FollowUpEnd | date : 'y-MM-dd'}} , {{::tr.FollowUpUntil || 'redovisning senast'}} {{grant.FollowUpEnd | date : 'y-MM-dd'}} {{::grant.Status | statusname}}
{{::tr.YourApplications || 'Dina bidragsansökningar'}} ({{non_contract_grants_filter == null ? 'alla' : 'urval'}})

{{::tr.ApplicationYear || 'År'}}:
{{::tr.ApplicationGrant || 'Bidrag'}}:

{{::tr.ApplicationDate || 'Datum'}} {{::tr.ApplicationGrant || 'Bidrag'}} {{::tr.ApplicationStatus || 'Status'}}
{{::grant.Created | date : 'y-MM-dd HH:mm'}}
nr: {{::grant.DiaryNumber}}
{{::grant.Name}} , {{::tr.ShouldBeenFollowedUp || 'skulle redovisats'}} {{grant.FollowUpEnd | date : 'y-MM-dd'}} , {{::tr.FollowUpUntil || 'redovisning senast'}} {{grant.FollowUpEnd | date : 'y-MM-dd'}} {{::grant.Status | statusname}}
{{::tr.YouHaveNotApplied || 'Ni har ej ansökt om något bidrag'}}.
Grupper
{{group.MembersGroupName}}
{{member_group.MembersGroupName | membergroupname}}
{{member.FirstName}} {{member.LastName}}
{{member.Municipality}}
{{member.OrgNr}}
{{member.Gender | gendername}}
Registrerade sammankomster
Det finns inte några registrerade sammankomster
Sidan {{vm.pager.currentPage}}/{{vm.pager.numPages}}
Hämtar sammankomster...
{{::tr.GatheringStart || 'Start'}} {{::tr.AssnGroup || 'Grupp'}} {{::tr.GatheringLength || 'Längd'}} {{::tr.Participant || 'Deltagare'}}
{{g.g.Start | date : 'y-MM-dd HH:mm'}} {{g.g.MembersGroupName}} {{[g.g.Start,g.g.Stop] | timespan}} {{g.g.ParticipantsCount}}
Hämtar...