06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
50 meter basseng
25 meter - hele bassenget
Terapibasseng
Varmebasseng
50 m Hovedbasseng 1,30
Hovedbasseng - stupedel
Hovedbasseng Bane 1
Hovedbasseng Bane 2
Hovedbasseng Bane 3
Hovedbasseng Bane 4
Hovedbasseng Bane 5
Garderobe 13 MFH
Garderobe 14
Garderobe 15
Lillesalen
Spinningsal
Storesal
Bokad: 12:00-15:00delete
Bokad: 12:00-15:00delete