{{::trm.Cart}}
{{::trm.NumberOfArticles}} {{booking.Count}}
{{::trm.Sum}} {{booking.AmountToPayWeb | currency : siteCurrency}}

{{::tr.Hello || "Hej"}} {{$parent.session.user.GreetingName}}!

 

 

NYA TAXOR från 1 januari 2020
Kommunfullmäktige har beslutat att höja taxorna med 10 % i samtliga kommunala idrottsanläggningar.
Undantagna för taxehöjning är Boulehallen, ridanläggningar samt Brunnsbadet.


LOVAKTIVITETER som arrangeras
kan man lägga in på egen hand. Följ länken Anmälan av aktiviteter

 

BIDRAG
Vilka bidrag kan man söka? Läs reglerna på denna länk

 

OBS! 
Innan ansökan/ansökningarna görs, se till att samtliga dokument är klara för att bifogas.
Det går inte att spara ansökningssidan i föreningsportalen för att fortsätta senare. 
Däremot kan man skriva ut sin ansökan när den väl är skickad.
Om man vill lägga till något i efterhand, kontakta Teknik-, fritid och kultur på mailadress fritidkultur@ronneby.se.
Ansökan skickas sedan i retur för komplettering.

 

FÖRNYA UPPGIFTER
Föreningskanslisten ska uppdatera uppgifter för styrelsemedlemmar efter varje årsmöte.

 

 


Behandling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter i föreningsportalen och behöver spara och behandla personuppgifter för att kunna hantera ansökningar och bokningar. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är en rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och de lagkrav som gäller vår verksamhet. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Teknik-, fritid och kulturförvaltningen i Ronneby kommun. Läs mer om dina rättigheter och hur Teknik-,fritid och kulturförvaltningen behandlar personuppgifter här

{{::tr.LoadingCalendarEvents || "Laddar kalenderhändelser"}}

{{::tr.PresaleLinkActive || "Förköpslänk aktiv"}}!

Lärare:
Plats (lokal):
Nivå:
{{::tr.NoCalendarEvents || "Inga kalenderhändelser"}}!
{{::a.DayOfWeek | weekdayfromint}}
{{::a.DayOfMonth}}
{{::a.Month | monthfromint}}
{{staple_text(a)}}
{{::a.StartTime}}-{{::a.EndTime}}
{{::a.EventNames}} 
{{::a.EventTypeGroupName}}
{{::a.AnlaggningNamn}} {{::a.SectionName}}, {{::a.AnlaggningNamn}}
{{::a.ExtraResourceName}}
{{::a.Tag}}
{{::a.Duration}} {{::tr.min || "min"}}
{{::a.NumOccurences}} {{::tr.occurrences || "tillfällen"}}

{{seat_booking_section.name}}

{{::tr.ClickFreeBulletsToBook || "Klicka på lediga platser för att boka"}}!
{{::tr.ChooseAmount || "Välj antal"}}:
{{price.Price + price.serviceavgift1_kr | currency : $parent.siteCurrency}} ({{::tr.OfWhichServiceCharge || 'varav s.avg.'}} {{price.serviceavgift1_kr | currency : $parent.siteCurrency}}) {{price.Price | currency : $parent.siteCurrency}} ({{::tr.WillAddServiceCharge || 'tillkommer s.avg.'}} {{price.serviceavgift1_kr | currency : $parent.siteCurrency}})  -  {{price.ArticleName}}
{{::tr.ChooseAmount || "Välj antal"}}:
{{price.Price + price.serviceavgift1_kr | currency : $parent.siteCurrency}} ({{::tr.OfWhichServiceCharge || 'varav s.avg.'}} {{price.serviceavgift1_kr | currency : $parent.siteCurrency}}) {{price.Price | currency : $parent.siteCurrency}} ({{::tr.WillAddServiceCharge || 'tillkommer s.avg.'}} {{price.serviceavgift1_kr | currency : $parent.siteCurrency}})  -  {{price.ArticleName}}
{{::tr.PleaseWait || 'Var god dröj'}}