{{::tr.Cart}}
{{::tr.NumberOfArticles}} {{booking.Count}} st
{{::tr.Sum}} {{booking.AmountToPayWeb | currency}}

Hej {{$parent.session.user.GreetingName}}!


OBS!

Innan ansökningen/ansökningarna ska göras se till att samtliga dokument är klara för att bifogas.
Det går inte att spara ansökningssidan i föreningsportalen för att fortsätta senare.

 

Bidrag
Om ni vill veta mer om vilka bidrag som ni kan söka så får ni gärna läsa mer om detta på denna länk


Behandling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter i föreningsportalen och behöver spara och behandla personuppgifter för att kunna hantera ansökningar och bokningar. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är en rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och de lagkrav som gäller vår verksamhet. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är fritid och kulturförvaltningen i Ronneby kommun.
Läs mer om dina rättigheter och hur fritid och kulturförvaltningen behandlar personuppgifter här

Laddar kalenderhändelser

Förköpslänk aktiv!

Lärare:
Plats (lokal):
Nivå:
Det finns inte några kalenderhändelser!
{{::activityDate.DayOfWeek | weekdayfromint}}
{{::activityDate.DayOfMonth}}
{{::activityDate.Month | monthfromint}}
{{staple_text(activity)}}
{{activity.StartTime}}-{{activity.EndTime}}
{{activity.EventNames}} 
{{activity.EventTypeGroupName}}
{{activity.SectionName}}, {{activity.SektionAnlaggningNamn}}
{{activity.ExtraResourceName}}
{{activity.ExtraInfo}}
{{activity.Duration}} min
{{activity.NumOccurences}} tillfällen
Välj antal:
{{price.Price + price.serviceavgift1_kr | currency}} (varav s.avg. {{price.serviceavgift1_kr | currency}})  -  {{price.ArticleName}}
Var god dröj