Varukorg
Antal artiklar {{booking.Count}} st
Summa {{booking.AmountToPayWeb | currency}}

Kundservice / Customer Service

Frågor avseende evenemanget såsom tider, priser mm skall ske till arrangören.
Questions regarding events, such as times and prices, should be addressed to the organiser.

Vanliga frågor och svar / Frequently Asked Questions

Fråga: Jag har bokat och köpt biljetter men blivit sjuk?
Svar: Normalt sett så återlöses ej köpt biljett. Vi på Webbiljett.se kan ej ansvara för att köpt biljett återlöses av ansvarig anläggning. För fler frågor angående detta hänvisar vi till anläggningen.

Question: I’ve booked and paid for tickets, but fallen ill. What should I do?
Answer: Generally speaking, tickets which have already been paid for are not refunded. Webbiljett.se cannot be held responsible for tickets being refunded by the concerned venues. For further information on such issues, we kindly ask you to contact the venue in question.

Fråga: Mitt köp blev avbrutet, hur kan jag få mina biljetter?
Svar: Har Ni fullföljt alla stegen och fått upp sista sidan som anger att Ni lyckats och att Era biljetter skickats till Er mailadress, så kan det hända att Ni får besked om att tidsgränsen har överskridits. Det finns en tidsgräns av säkerhetsskäl som gör att man inte kan lämna/glömma webbläsaren i inloggat läge på boknings-sidorna så att obehöriga inte kommer åt Era betalade biljetter. Av detta skäl kan det hända att tidsgränsen överskrids precis i det ögonblick som Ni bestämmer Er för att skriva ut biljetterna. Biljetterna mailas alltid till Er registrerade mailadress samt att Ni som registrerad kund så kan Ni logga in på "mina sidor" och där se sina biljetter. Man kan även skriva ut sina inköpta biljetter, och även ”skicka om” dem till den registrerade E-mail adressen.

Question: My purchase was interrupted. How can I get my tickets?
Answer: If you completed all steps and saw the last page saying that your purchase was successful and your tickets have been sent to your e-mail address, then you may have seen a warning that the webpage had timed out. For security purposes, after a set time your web browser is logged out from the booking service to ensure that no one else can access the tickets you have purchased. For this reason, the time limit may have been exceeded just as you decided to print your tickets. The tickets are always e-mailed to your registered e-mail address and as a registered customer you can log in to "my pages" and access your tickets there. You can even print any tickets you have purchased, as well as resend them to your registered e-mail address.

Fråga: Mailet med biljetterna har inte kommit ?
Svar: Det kan vara så att ni av misstag har angivet fel mailadress (felstavning mm). Samt att vissa mail-leverantörer kan ta lite längre tid att leverera mailet. Kontrollera även din skräppost mapp så mailet inte hamnat där.

Question: I haven’t received the e-mail with my tickets. What should I do?
Answer: It may be the case that you have accidently entered the wrong e-mail address (incorrect spelling, for example). Moreover, delivery to some e-mail providers may take a little longer. Also check your junk mail folder to ensure that the e-mail hasn’t ended up there.

Fråga: Jag försöker betala med E-kort från Swedbank men det fungerar inte, vad gör jag för fel?
Svar: Prova att lägga in ett större belopp på ditt E-kort än vad köpet är på. Detta kan behövas då kortet kontrolleras två gånger vid köptillfället.

Question: I try to pay with an E-card issued by Swedbank, but it doesn’t work. What am I doing wrong?
Answer: Try topping up your E-card with an amount larger than your purchase. This may be necessary as the card is checked twice when making a purchase.