Välja platser

Man väljer plats genom att klicka på gröna kulor. De platser som man valt blir
gulfärgade kulor. Genom att igen klicka på den gula kulan blir denna avmarkerad
och grön.

När önskat antal platser är markerade så klicka vidare genom länken "Vidare",
nu kommer systemet kontrollera så att de valda platserna inte har blivit upptagna.
Skulle någon plats ha blivit tagen under din pågående bokning så kommer ingen av
dina valda platser blir bokade utan du får välja om dem.